miércoles, 13 de mayo de 2015

CONCENTRACIÓNMañana jueves, KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS, a las 11 horas, en la Virgen Blanca recibiremos a los compañeros de STOP DESAHUCIOS GIPUZKOA Y BIZKAIA. JUNTOS DAREMOS UNA RUEDA DE PRENSA con este contenido:
APOYAMOS LA LEY DE VIVIENDA APROBADA POR LA MAYORIA PARLAMENTARIA Y RECHAZAMOS LA ELIMINACION SOSPECHOSA DE MILES DE INSCRITOS EN ETXEBIDE POR EL GOBIERNO VASCO EN LOS ULTIMOS MESES. 
LA LEY DE VIVIENDA DEBE APROBARSE EN JUNIO SIN MAS DILACIONES Y DENUNCIAMOS LAS MANIOBRAS DEL GOBIERNO VASCO, PNV Y PP.
Por primera vez, la ley consagra la vivienda como un derecho fundamental, establece su función social gravando a las viviendas deshabitadas, introduce la expropiación de uso de viviendas que los bancos han conseguido desahuciando familias y el alquiler forzoso, establece que el 80% de las viviendas protegidas que se construyan a partir de la entrada en vigor de la ley se destinen al alquiler (el 100% en cinco años), fija la renta de alquiler en el 15% para ingresos bajos, crea un Organismo Público Único que coordine todas las políticas de vivienda, y establece que la Administración ejerza el derecho de tanteo y retracto en aquellas viviendas amenazadas de desahucio.


SÍ SE PUEDE
COMUNICADO DE KALERATZEAK
STOP DESAHUCIOS ARABA, BIZKAIA Y
GIPUZKOA SOBRE LA LEY DE
VIVIENDA CAV
APOYAMOS LA LEY DE VIVIENDA APROBADA POR LA MAYORÍA PARLAMENTARIA Y RECHAZAMOSLA ELIMINACIÓN SOSPECHOSA DE MILES DE INSCRITOS EN ETXEBIDE POR EL GOBIERNO VASCO EN LOS ÚLTIMOS MESES
STOP DESAHUCIOS DE ARABA, GUIPUZKOA Y BIZKAIA, e IRPH STOP GUIPUZCOA, manifestamos nuestro apoyo a los acuerdos alcanzados por la mayoría parlamentaria PSE, UPyD, y EH BILDU, y consideramos fundamental que la ley se apruebe en junio sin más demoras.
Queremos saludar en primer lugar la presencia en esta concentración de los partidos y coaliciones
adheridos al DECÁLOGO DE MEDIDAS CONTRA LOS DESAHUCIOS, LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD. En particular (nombrar la presencia asistentes) ….
El dos de marzo STOP DESAHUCIOS DE ARABA, BIZKAIA y GIPUZKOA comparecimos en la
Comisión de Empleo y Vivienda del Parlamento de Gasteiz para defender los puntos fundamentales
que, a nuestro juicio, el proyecto debía recoger. Hoy podemos decir públicamente que nos han
tenido en cuenta, y que los acuerdos alcanzados garantizan una ley que puede responder a la
urgencia habitacional que sufre la sociedad de la CAV.
Por primera vez, la ley consagra la vivienda como un derecho fundamental, establece su función
social gravando a las viviendas deshabitadas, introduce la expropiación de uso de viviendas que
los bancos han conseguido desahuciando familias y el alquiler forzoso, establece que el 80% de las
viviendas protegidas que se construyan a partir de la entrada en vigor de la ley se destinen al alquiler
(el 100% en cinco años), fija la renta de alquiler en el 15% para ingresos bajos, crea un Organismo
Público Único que coordine todas las políticas de vivienda, y establece que la Administración ejerza
el derecho de tanteo y retracto en aquellas viviendas amenazadas de desahucio.
Al mismo tiempo, denunciamos las maniobras del GOBIERNO DE LAKUA; eliminando con
métodos cuestionables personas apuntadas a las listas de Etxebide en régimen de alquiler, y por
tanto posibles beneficiarios del derecho subjetivo, pasando de 50.000 inscritos en enero 2014 a
39.000 en enero de 2015, haciendo declaraciones demagógicas y falsas sobre el “efecto llamada
mundial”, presionando a los firmantes del acuerdo para que la ley no se apruebe en junio y se retrase
sine die, o amenazando con que los costos son inasumibles y la ley será inaplicable, toda una
declaración de voluntad de no respetar al Parlamento, como esta haciendo con los acuerdos
del 7 de abril de 2014 sobre los inquilinos de ALOKABIDE.
A los miles de demandantes inscritos en Etxebide, y de los que no estaban inscritos o están
suprimiendo de las listas, hay que añadir todas las personas que viven hacinadas o en viviendas que
no son dignas. Urge dar respuesta a los desahucios, a las necesidades de los jóvenes, o a
la integración de comunidades marginadas y personas sin hogar. El Gobierno de Lakua, que dice
que no hay 715 millones de euros que costaría aplicar la ley en diez años, debería explicar que se
han hecho con los 1.300 millones de euros de los Planes Directores de Vivienda 2010‐2016 puesto
que el problema de la vivienda sigue agravándose. PNV y PP deben explicar por qué cuestionan
siempre el dinero que va destinado a las familias mas necesitadas y no cuestionan nunca el fraude
fiscal (2.500 millones anuales), las subvenciones a las grandes empresas, o el dinero público para
rescatar a los bancos.

En Gasteiz, a catorce de mayo de 2015

ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO
KALERATZEAK STOP DESAHUCIOSEN
KOMUNIKATUA EAEko ETXEBIZITZA
LEGEAREN INGURUAN
GASTEIZKO LEGEBILTZARRAREN GEHIENGOAK ONARTUTAKO ETXEBIZITZA LEGEARI BABESA ADIERAZI NAHI DIOGU ETA ETXEBIDEN IZENA
EMANA DUTEN MILAKA ESKATZAILE MODU SUSMAGARRIAN EZABATUAK IZAN DIRELA SALATU NAHI DUGU.
ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS plataformek eta GIPUZKOAKO IRPH STOP elkarteak, PSEk, BILDUk
eta UPyDk Etxebizitza Legearen gainean lortutako AKORDIOAri babesa azaldu eta berau
datorren ekainan Gasteizko Legebiltzarrean atzerapen gehiagorik gabe berretsia izan dadin
eskatu nahi dugu.
Prentsaurreko hontan parte hartzen ari diren eta KALERATZEEN, POBREZIAREN ETA
DESBERDINTASUN SOZIALEN KONTRAKO DEKALOGOA sinatu duten alderdi eta koalizio
guztiak agurtu nahi ditugu lehenik eta behin. Zehazki (nombrar la presencia asistentes) ….
Martxoaren bian ARABA , BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO KALERATZEAK STOP
DESAHUCIOS plataformak Gasteizko Legebiltzarreko Lan eta Etxebizitza Batzordean
hartu zuen parte Lege honek jaso behar lituzken oinarrizko puntuak defendatzeko. Prentsaurrekora
gerturatu garenok, gure eskakizunak kontuan hartuak izan direla esan dezakegu gaur, lortutako
akordioek EAEko gizartearen etxebizitza arazo larriei erantzuteko baliogarriak direla uste baitugu.
Lehen aldiz, Legebiltzar hontako lege batek etxebizitza oinarrizko eskubidetzat jotzen du.
Gainera, egunerako berritzaileak diren neurri ezberdinak aurreikusten ditu. Adibidez,
etxebizitzaren funtzio soziala aintzakotzat hartzen du hutsik dauden etxeak zergapetuz, bankuek
kaleratzeen bidez eskuratutako familien etxebizitzak desjabetu eta derrigorrez alokairuan
jarraraztea ahalbidetzen du, lege hau indarrean sartzen den momentutik aurrera eraikitzen diren
babestutako etxebizitzen %80 (%100 bost urtetan) alokairurako izan daitezela agintzen du, diru
sarrera txikiak dituztenentzat alokairurako errenta %15an finkatzen du, Erakunde Publiko Bakar bat
sortzen du etxebizitzarekin zerikusia duten politika guztiak koordinatzeko eta Administrazioak legezko atzera eskuratzea eta tanteo‐eskubidea erabil ditzala aurreikusten du kaleratze mehatxupean
dauden etxebizitza horietarako.
Aldi berean, LAKUAKO GOBERNUAREN azpijokoak salatu nahi ditugu. Lehenik eta behin, Etxebideko zerrendetan izena emana duten eta, hortaz, etxebizitza eskubide subjetiboaren onuradunak izan litezken milaka eskatzaile modu susmagarrian ezabatuak izan direlako, 2014ko urtarrilean 50.000 izenpetuetatik 2015ko urtarrilean 39.000 izatera pasaz. Bigarrenik, lege honek eragin dezakeen “mundo mailako dei efektuaren” gainean egindako adierazpenak demagogikoal eta faltsuak direlako
Hirugarrenik, akordioaren sinatzaileek legearen onarpena ekainetik haratago egun finkorik gabe
atzera dezaten presioak burutu dituelako eta, bukatzeko, legearen kostu ekonomikoak EAEko
aurrekontuek bere gain hartu ahal izateko altuegiak direla eta legea aplikaezina izango dela
mehatxu egun duelako.ALOKABIDEKO etxetiarrei buruz 2014ko apirilaren 7an hartutako akordioen
gainean egiten ari den moduan, Legebiltzarrak erabakitakoa ez errespetatzeko borondate
adierazpen argia da azkeneko hau,
Etxebiden izena emana duten milaka eskatzaileei eta, izena emana ez izan edo zerrendetatik
ezabatuak izan direnei, pilatuta bizi direnak edo etxebizitza duin bat izateko aukerarik ez duten
guztiak gehitu behar dizkiegu. Kaleratzeei, gazteen eskakizunei edo baztertutako komunitate eta
etxebizitzarik gabeko pertsonen beharrei erantzuna lehen bailehen ematea derrigorrezkoa da. Lakuako Gobernuak, hamar urteko epean lege honen aplikazioak eskatuko lituzken 715 milioi euro
ez daudela dioen horrek, 2010‐2016 Etxebizitza Plan Zuzentzaileei bideratutako 1.300 milioi euroak
non dauden azaldu behar luke, etxebizitzaren arazoa larriagotu besterik ez baita egiten ari. EAJk
eta Alderdi Popularrak azaldu behar lukete, era berean, zergatik dauden beti behar gehien duten
familiei bideratutako laguntzen kontra eta zergatik ez duten sekula iruzur fiskalak (2.500 milioi urtero) eragindako zuloa edo enpresa handiei laguntzeko edo bankuak erreskatatzeko erabilitako diruazalantzan jartzen.


No hay comentarios: