martes, 1 de diciembre de 2015

CONCENTRACIÓN


Las plataformas ciudadanas KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS DE ARABA, BIZKAIA, y GIPUZKOA, e IRPH STOP GIPUZKOA, hacemos un llamamiento a la ciudadanía a participar en la CONCENTRACION convocada frente al Parlamento de Vitoria-Gasteiz, el próximo jueves, 3 de diciembre, a las 11 horas, en defensa de unos PRESUPUESTOS DE EMERGENCIA CONTRA LA DESIGUALDAD, EL EMPOBRECIMIENTO, Y LA EXCLUSION SOCIAL.

Según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2014, casi medio millón de personas, el 23%, están en riesgo de pobreza y exclusión social en la CAV. Sin embargo, sólo 65.000 familias perciben la RGI, y 26.000 las ayudas de emergencia social. Cada vez hay más personas necesitadas que están excluidas del sistema de protección social, más de 50.000 personas viven de la caridad, y dos mil duermen en la calle, o en centros precarios para personas sin hogar.

Los Presupuestos del Gobierno de Lakua mantienen los recortes en las prestaciones sociales realizados los últimos años, congelan el presupuesto en RGI y PCV, que ha sido claramente insuficiente, congelan las ayudas de emergencia social, lo que significa que se agotarán en siete meses, y sustituyen el derecho subjetivo a la vivienda por una subvención que cuantifican en dos millones de euros, lejos de los 60 millones de los que hablaban en junio para desarrollar la ley. Igual ocurre con otras partidas sociales como los complementos de mínimos a los pensionistas, pobreza energética, o ayuda a la dependencia y a las familias.

Son unos presupuestos, además, que incumplen los acuerdos del PARLAMENTO de VITORIA-GASTEIZ, para que se responda a todas las solicitudes de emergencia social que cumplan los requisitos, o para que los gastos de vivienda de los inquilinos de ALOKABIDE no superen el 30% de sus ingresos.

Es imprescindible un cambio radical en la política presupuestaria y en la política fiscal. Por todo ello, junto a las ORGANIZACIONES FIRMANTES DEL DECALOGO CONTRA LOS DESAHUCIOS, LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA, hacemos un llamamiento a parados, trabajadores precarios, pobres, jubilados, viudas, autónomos arruinados y estafados por las hipotecas de los bancos, para exigir al gobierno y sus socios unos presupuestos que garanticen que el gasto público y las ayudas sociales se aumentan hasta cubrir las necesidades que exige la actual situación de emergencia social.ARABA, BIZKAI ETA GIPUZKOAKO KALERATZEAK STOP eta IRPH STOP GIPUZKOA elkarteok dei egiten diogu gizarteari BERDINTASUNIK EZAREN, POBRETZEAREN ETA GIZARTE-BAZTERKETAREN AURKAKO LARRIALDIZKO AURREKONTUEN alde Gasteizko Legebiltzarraren aurrean datorren ostegunean, abenduaren 3an, goizeko 11tan egingo dugun KONTZENTRAZIOarekin bat egitera.
2014ko Pobreziaren eta Gizarte Desberdintasunen Inkestaren arabera, EAEn ia milioi erdi pertsona, populazioaren ehuneko 23a, pobrezia  eta gizarte-bazterketaren arriskuan dago. Eta hala ere 65.000 familiak bakarrik jasotzen du diru-sarrerak bermatzeko errenta (RGI delakoa), eta 26.000 familiak larrialdi sozialetarako laguntza. Gero eta jende gehiago dago beharrean eta gizarte-babeserako sistematik at, 50.000 pertsona baino gehiago bizi da karitatetik eta milaka dira kalean edota etxerik gabekoentzako gune prekarioetan lo egiten dutenak.
Lakuako Gobernuaren aurrekontuek azken urteetan gizarte laguntzei egin zaizkien murrizketak mantentzen dituzte, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako laguntza osagarriarentzako aurrekontua izozten dute, nahiz eta nabarmena izan ez direla nahikoa, larrialdi sozialetarako laguntzak ere izozten dituzte, eta ondorioz zazpi hilabetetan agortuko dira, eta etxebizitzarako eskubide subjektiboa bi milioitan kuantifikatzen duten diru-laguntza batekin ordezkatzen dute, legea garatu ahal izateko ekainean aipatzen zituzten 60 milioietatik oso urrun. Berdin gertatzen da pentsiodunentzako osagaiak, pobrezia energetikoa edota dependentziari edota familiei laguntzak aztertzen baditugu.
Baldintzak betetzen dituzten larrialdi sozialerako eskabide guztiei erantzuteko edota ALOKABIDEren maizterren etxebizitza gastuek euren diru-sarreren %30a ez gainditzeko GASTEIZKO LEGEBILTZARRAK adosturikoak ez dituzte betetzen aurrekontu hauek.
Aurrekontu eta zerga politiketan sustraiko aldaketa bat ematea ezinbestekoa da. Horregatik, ETXEGABETZEAK, BERDINTASUNIK EZA ETA POBREZIAREN AURKAKO DEKALOGOA SINATU DUTEN ELKARTEEKIN BATERA, dei egiten diegu langabeei, alargunei, porrot egin duten autonomoei eta banketxeen hipotekek iruzur egindakoei, gobernuari eta bere bazkideei bizi dugun larrialdi sozialak eskatzen dituen gastu publiko eta laguntza sozialak bermatuko dituzten aurrekontu batzuk exijitzeko.

No hay comentarios: