lunes, 21 de marzo de 2016

COMUNICADO SOBRE EL RECURSO QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL HA PRESENTADO SOBRE LA LEY DE VIVIENDA VASCACOMUNICADO DE STOP DESAHUCIOS DE ARABA, GIPUZKOA y BIZKAIA e IRPH STOP DE GIPUZKOA SOBRE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADO POR EL GOBIERNO ESPAÑOL CONTRA LA LEY DE VIVIENDA VASCA.
EXIGIMOS AL PP QUE LO RETIRE INMEDIATAMENTE, Y AL PNV, QUE VOTO EN CONTRA DE LA LEY, QUE EXPLIQUE QUE HA HECHO DURANTE NUEVE MESES EN LA COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN GE-GV CREADA PRECISAMENTE PARA EVITARLO.
            El recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la Ley de Vivienda Vasca es un recurso en contra del derecho de las personas al uso de una vivienda digna. Un recurso que persigue que la vivienda siga siendo un negocio para banqueros, inmobiliarias y especuladores. Desde que estalló la estafa bancaria e inmobiliaria el PP ha recurrido todas las leyes autonómicas en materia de vivienda aprobadas. Al mismo tiempo, inaplica sistemáticamente las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo mediante leyes llamadas de “segunda oportunidad” que excluyen a la mayoría de los afectados y no respetan el derecho fundamental de las personas a tener un techo para desarrollar un proyecto de vida.
Este nuevo recurso del PP afecta al núcleo principal de la ley; cuestiona el derecho subjetivo a una vivienda digna y quiere anular medidas contra los desahucios, para movilizar la vivienda deshabitada, para intervenir viviendas que no cumplen su función social, para expropiar el uso de viviendas vacías propiedad de los bancos, para crear un parque de viviendas de alquiler, y en definitiva medidas para frenar la emergencia habitacional actualmente existente.
El Gobierno del PP cuenta en su empeño con un Tribunal Constitucional que se ha convertido en un apéndice del poder ejecutivo, y cuya credibilidad como poder independiente es nula. De hecho, los argumentos que usa, incluida la referencia al principio de proporcionalidad o de igualdad, son indefendibles. No se puede decir que la Ley de Vivienda Vasca contraviene competencias estatales, o el contenido esencial del derecho a la propiedad, cuando se esta ejerciendo una competencia plena en materia de vivienda, y cuando el propio TC ha recalcado que la propiedad tiene siempre una función social. La CE establece que toda la riqueza del país debe subordinarse al interés general, y que se puede afectar a la propiedad privada cuando haya causa justificada de utilidad pública o interés social, pero aunque no lo dijera, la función social de un derecho humano como la vivienda digna tiene que estar por encima de los derechos de propiedad.
Además, este recurso trata de desmantelar el poder autonómico por vía judicial, anteponiendo una competencia genérica, como es la económica, a una competencia concreta como la exclusiva en materia de vivienda. El PP defiende la economía de las grandes corporaciones y de la banca a cuyos intereses pretende subordinar el derecho a la vivienda y STOP DESAHUCIOS defendemos a miles de familias a las que injusta y abusivamente se ha expropiado su vivienda habitual, y a todas las que no pueden acceder a una vivienda digna sin caer en la exclusión social.
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de marzo de 2016


ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO KALERATZEAK STOP ETA GIPUZKOAKO IRPH STOP PLATAFORMEN PRENTSA OHARRA ESPAINIAKO GOBERNUAK EAEko ETXEBIZITZA LEGEAREN KONTRA AURKEZTUTAKO HELEGITEAREN AURREAN.
ALDERDI POPULARRARI HELEGITE HAU ERRETIRA DEZALA EXIJITZEN DIOGU ETA EAJri, LEGEAREN KONTRA BOZKATU ETA BEDERATZI HILABETE PASA DIRENEAN, ESTATUKO ADMINISTRAZIOAK ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAK OSATUTAKO BITARIKO LANKIDETZA BATZORDEAN LEGE HAU BABESTEKO ZER EGIN DUEN AZAL DEZALA,
            Alderdi Popularrak EAEko Etxebizitza Legearen aurka aurkeztutako konstituzio-kontrakotasun helegitea pertsona orok etxebizitza duin bat izateko eskubidearen kontrako helegitea da. Helegite honek, etxebizitza bankuentzat, higiezinen-agentzientzat eta espekulatzaileentzat negozio izaten jarri dezan bilatzen du. Finantza maulak eztanda egin zuenetik Alderdi Popularrak espainiar estatuko autonomía erkidego ezberdinetan etxebizitzaren inguruan onartu diren lege ezberdinak aurkatu ditu. Modu berean, Europako Justizia Auzitegiaren sententzia ezberdinei muzin egin die eta, hauen ordez, etxebizitza izateko oinarrizko eskubidea bermatzeko gai izan ez diren Bigarren Aukeraren Legea bezalakoak onartu ditu, kaltetu gehienak lege hauetatik kanpo utziz.
            Helegite honek etxebizitza legearen bizkarrezurraren kontra egiten du; etxebizitza duina izateko eskubide subjektiboa zalantzan jartzeaz gain kaleratzeen kontrako neurriak indargabetu nahi ditu. Besteak beste, hutsak dauden etxebizitzei erabilera emateko neurriak, egotzitako funtzio soziala betetzen ez duten etxebizitzetan esku hartzekoak, bankuen etxebizitzei erabilera eman ahal izateko desjabetze aginduak, alokairuko etxebizitzen parkeak egiteko planak, eta, oro har, gaur egun dagoen etxebizitza beharra asetzera zuzendutako guztiak indarrean sartu ez daitezen lortu nahi du.
            Alderdi Popularraren gobernuak botere betearezlearen apendize gisa jokatzen duen Auzitegi Konstituzionalaren laguntza osoarekin kontatzen du. Auzitegi honen izaera independenteak ez du inolako sinesgarritasunik. Erabiltzen dituen arrazoiak, proportzionaltasun eta berdintasun printzipioak aipatzen dituenean, adibidez, defendaezinak dira. Ezin da sostengatu EAEko Etxebizitza Legeak estatuaren eskumenak edo jabetza eskubidearen oinarrizko edukia urratzen dituela, izan ere, lege hau EAEak etxebizitzaren gainean duen eskumenaren baitan onartzen den legea baita eta Auzitegi Konstituzionalak berak jabetza eskubidearen funtzio soziala defendatzen baitu. Espainiar Konstituzioak estatuaren jabetza guztia interes orokorraren menpe egon behar dela agintzen du eta, zentzu honetan, erabilera publikoak edo interes sozialak eskatzen duenean jabetza pribatuari mugak jarri ahalko zaizkiola aitortzen du. Horrela esango ez balu ere, etxebizitza izateko oinarrizko eskubidearen funtzio sozialak jabetza eskubidearen gainetik egon behar duela ez dago zalantzarik.
            Gainera, orokorra den eskumen bat, ekonomiarena hain zuzen, zehatza eta esklusiboa den beste materia baten gainetik jarriz, Alderdi Popularra botere autonomikoa bide judizialetik mugatzen saiatzen da. Alderdi honek korporazio haundien eta finantza erakundeen interesak babesten ditu eta hauen azpitik jarri nahi du etxebizitza eskubidea. KALERATZEAK STOP plataformak beren ohizko etxebizitza modu bidegabean galdu duten eta, oro har, bazterketa sozialean erori gabe etxebizitza duin bat eduki ezin duten duten milaka eta milaka familiak defendatzen jarraituko du.
            Gasteizen, 2016ko martxoaren 19an.No hay comentarios: