lunes, 23 de abril de 2018

COMUNICADO SOBR VIVIENDA VACIA EN LA CAV (23/4/2018)

STOP DESAHUCIOS EUSKADI DENUNCIA AL GOBIERNO VASCO POR INCUMPLIR LA LEY DE VIVIENDA, INCAPACIDAD DE MOVILIZAR LA VIVIENDA VACIA HACIA EL ALQUILER, Y PASIVIDAD ANTE LA CRECIENTE ESPECULACION
EL INSUFICIENTE PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS EN ALQUILER JUNTO CON EL INCREMENTO ESPECULATIVO DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO PRIVADO ESTAN DISPARANDO LOS DESAHUCIOS EN LA CAV
Las recientes SENTENCIAS DEL TC, sobre la LEY FORAL NAVARRA 24/2013 y la LEY ANTIDESAHUCIOS de ANDALUCIA, a pesar de que prohíben la expropiación de uso de viviendas vacías de los bancos, en casos de desahucio, con la excusa de ser competencia estatal, reconocen que LAS VIVIENDAS DEBEN ESTAR HABITADAS PARA CUMPLIR SU FUNCIÓN SOCIAL, y que las leyes pueden concretar ese deber, y establecer consecuencias cuando se incumple, INCLUSO LA EXPROPIACIÓN EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS. Es de esperar el mismo criterio con la LEY DE VIVIENDA VASCA que, sin embargo, sigue incumplida y sin desarrollo normativo.
Casi tres años después de aprobarse la ley vasca, ni se ha regulado el derecho subjetivo, ni se ha creado el ORGANISMO previsto en el Art. 5 para integrar y coordinar las políticas de vivienda, ni el REGISTRO DE VIVIENDAS DESHABITADAS, previsto en el Art 58 de la ley, que no estaba recurrido.
Oficialmente, 35.000 VIVIENDAS VACÍAS, buena parte propiedad de administraciones públicas, congregaciones religiosas, bancos, fondos de inversión, y grandes tenedores de vivienda, pueden ser alquiladas, pero ni siquiera hay datos actualizados por municipios, a pesar de que se conocen, por el IBI, el catastro, o el empadronamiento.
Mientras la situación de emergencia habitacional se agrava, los desahucios por alquiler aumentan un 32% en EUSKADI, y crece la dificultad de las familias para hacer frente a los gastos de vivienda y recursos de primera necesidad, el GV gasta dos euros de cada cien en políticas de vivienda, y pretende sustituir el derecho fundamental a una vivienda por una prestación económica insuficiente.
STOP DESAHUCIOS EUSKADI DEFENDEMOS
  • Que se cumpla la ley,
  • Que ninguna vivienda pública este deshabitada
  • Que se exija a bancos y grandes tenedores con viviendas vacías que las cedan para su gestión pública
  • Que se coordine a los ayuntamientos para que el recargo del ibi sobre viviendas vacías sea generalizado y efectivo y para que elaboren un índice de referencia sobre rentas de alquiler y frenen la especulación
  • Que se priorice la rehabilitación de viviendas desocupadas que pasen a bizigune
  • Que se defienda frente al estado la modificación de la lau para luchar contra los especuladores
  • Que los presupuestos de vivienda garanticen el derecho fundamental a la vivienda.   

ETXEGABETZEAK STOP PLATAFORMAK EUSKO JAURLARITZAKO ETXEBIZITZA SAILA SALATZEN DU, ETXEBIZITZA LEGEA BORTSATZEAGATIK, ETXEBIZITZAK ALOKAIRURA BIDERATZEKO EZGAIA IZATEAGATIK ETA HANDITZEN ARI DEN ESPEKULAZIOAREN AURREAN DUEN PASIBOTASUNAGATIK 
ALOKAIRUKO ETXEBIZITZA PUBLIKOEN URRITASUNAK ETA MERKATU PRIBATUKO PREZIOEN IGOERA ESPEKULATIBOAK E.A.E.-KO ETXEGABETZE KOPURUA IZUGARRI HAZIARAZTEN ARI DIRA.
Estatu mailako konpetentzia delaren aitzakiapean bankuen etxebizitzak desjabetzea debekatzen duen arren, NAFARROAKO 24/2013 FORU LEGEARI etaETXEGABETZEEN AURKAKO ANDALUZIAKO LEGEARI dagokienez AUZITEGI KONSTITUZIONALAREN azken ebazpenek, etxebizitzek beren funtzio soziala bete dezaten bertan norbait bizitzen behar dutela ulertarazten dute. Legeak betebehar hori zehaztu dezaketela dio, eta betetzen ez denean ondorioak egongo direla ziurtatu (pertsona juridikoetan desjabetzeraino). Berdina espero dugu ETXEBIZITZARAKO EUSKAL LEGEARI dagokionez, baina aldiz azken honek arautua izan gabe eta behin eta berriro bortsatua izaten jarraitzen du. Legea onartu zenetik ia hiru urte bete diren honetan ez da eskubide subjektiboa erregulatu, ez da 5. artikuluan aurreikusitakoORGANISMOA sortu etxebizitza politikak integratu eta koordinatzeko ez eta 58. artikuluan aurreikusitako ETXE HUTSEN ERREGISTROA ere.
35.000 ETXE HUTS, horietako asko administrazio publikoarenak, kongregazio erlijisioenak, bankuenak, inbertsio funtsenak eta etxebizitza jabe handienak, alokairuan egon litezke. Aldiz, gaur egun ez dugu udalerrikako horien erregistro gaurkotu bat ere; IBI-aren, katastroaren edo erroldaren bidez ezagutu ditzakegun arren.
Etxebizitza larrialdi egoerak okerrera egiten duen bitartean, elokairupekoen etxegabetzeak %32 hazi dira EUSKADIN. Horrez gain, familiek etxebizitza eta behar-beharrezko baliabideen gastuei aurre egiteko dituzten zailtasunak hazten ari dira. Bien bitartean, EUSKO JAURLARITZAK aurrekontuko ehun eurotik bi soilik bideratzen du etxebizitza politiketara eta etxebizitzarako oinarrizko eskubidea laguntza ekonomiko urri batekin ordezkatu nahi du.
ETXEGABETZEAK STOP PLATAFORMATIK LEGEA BETE DADILA, ETXEBIZITZA PUBLIKO BAT BERA ERE HUTSIK EGON EZ DADILA, ETXE HUTSEN GAINEKO IBI-AREN INDARTZEA ERAGINKORRA IZAN DADIN ETA ALOKAIRUEN ERRENTEN ERREFERENTZIAZKO INDIZE BAT EGIN DEZATEN UDALAK HAIEN ARTEAN KOORDINA DAITEZELA, ETXE HUTSAK DITUZTEN BANKU ETA ETXEBIZITZA JABE HANDIEI HORIEN KUDEAKETA ADMINISTRAZIOARI EMAN DIEZAIOTELA ESKA DADILA, BIZIGUNERA PASATZEN DIREN ETXE HUTSEN BERRITZEARI LEHENTASUNA EMAN DIEZAIETELA, HIRIETAKO ALOKAIRUA ARAUTZEN DUEN LEGEA (LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS) ESPEKULATZAILEEN AURKA BORROKA EGITEKO ERREFORMA DADILA ETA ETXEBIZITZA AURREKONTUEK ETXEBIZITZARAKO OINARRIZKO ESKUBIDEA BERMA DEZATELA NAHI DUGU.

No hay comentarios: